BÀN VỀ THÁI CỰC QUÝ NHÂN

THÁI CỰC QUÝ NHÂN CÓ NGUỒN GỐC TỪ TRỜI ĐẤT TẠO HÓA

BÀN VỀ THÁI CỰC QUÝ NHÂNBÀN VỀ THÁI CỰC QUÝ NHÂN. Thái cực còn gọi là Thái Sơ, có nghĩa là bắt đầu, tức vạn vật bắt đầu sinh sôi chính là Thái Cực, là thành tựu, và cũng là thu tàng. Cũng có nghĩa là, vật có nơi quay về thì gọi là cực. Vạn vật trong thới giới tự nhiên từ khi bắt đầu sinh trưởng tới khi chết đi đều dựa vào nhau để sinh tồn. Đó được gọi là Thái Cực Qúy Nhân. Giáp Mộc Ất Mộc sinh trưởng ở tý trước, Khảm Thủy giúp chúng sinh ra, sau đó kết thúc ở Ngọ, bị Ly Hỏa thiêu cháy mà chết. Bính Hỏa, Đinh Hỏa ban đầu thích sinh ở Chấn, vì Chấn là phương vị của Mão, sau đó ẩn tàng trong Đoài, vì Đoài chính là Dậu.. Canh Kim, Tân Kim gặp Dần chính là Kim sinh ở Cấn, gặp Hợi thì chính là miếu của Kim, tức cung Càn. Nhâm Thủy, Qúy Thủy đầu tiên gặp Thân mà được sinh ra, sau đó gặp Tỵ thì thu tàng. “ Kinh ’’ viết rằng: “ đất bị khuyết ở phương đông nam, Thủy ở khắp nơi đều chảy về phương vị của Tốn, đều có nghĩa là có khởi đầu và kết thúc ’’. Mậu, Kỷ thuộc Thổ, thích sinh ở Thân, được Thìn, Tuất, Sửu, Mùi ở bốn vị trí chính khố. “ Lý ngu ca ’’ viết rằng: “ Trong mệnh có đủ tứ khố thì là cực quý, làm chức vị cao nắm quyền hành ” Người trong mệnh có cách cục này, lại có phúc khí và quý thần trợ giúp thì chủ về đại cát.

CÁC LOẠI CÁCH CỤC CỦA THÁI CỰC QUÝ NHÂN

BÀN VỀ THÁI CỰC QUÝ NHÂNCó Văn Xương Qúy Nhân, ví dụ Giáp gặp Tỵ, Ất gặp Hợi, Bính gặp Tuất, Đinh gặp Thìn, Mậu gặp Thân, Kỷ gặp Ngọ, Canh gặp Dần, Tân gặp Mùi, Nhâm gặp Mão, Qúy gặp Sửu. Trong mệnh gặp những trường hợp này là có Văn Xương Qúy Nhân, thường chủ về có tài văn chương

Có Văn Dự Qúy Nhân, tức Thái Cực Qúy Nhân ở trong ngày sinh hoặc năm sinh và gặp Lộc Vị. Ví Dụ, người sinh ngày Tý gặp Nhâm Tuất, Bính Dần chủ về nhất định làm quan lớn, được hưởng vinh hoa phú quý.

Có Văn Tinh Qúy Nhân, như Giáp gặp Ngọ, Ất gặp Tỵ, Bính và Mậu gặp Thân, Đinh và Kỷ gặp Dậu, Tân gặp Hợi, Nhâm gặp Dần, Qúy gặp Mão. Chủ về có tài văn chương.

Nguồn: Tam Mệnh Thông Hội

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.